Pjevački zborovi

Župni mješoviti zbor – Poziv župljanima da se pridruže

Pjesma uvijek označava svečanost, a kako u čovjekovom susretu s Bogom, darom Duha Svetoga, govor prelazi u pjesmu, i u našoj župi glazba zauzima važno mjesto.  Uz pjevanje osobita je pak važnost i sviranja, ponajviše orgulja jer: “U latinskoj Crkvi treba uvelike  cijeniti orgulje sa sviralama kao tradicionalno glazbalo kojega zvuk može crkvenim obredima dodati divan sjaj te te srce veoma uzdići k Bogu i nebeskim stvarima“.(SC, čl.120; te Instructio Musicam sacram.) Zato je uloga župnog zbora  u svakoj župnoj zajednici od neprocjenjive vrijednosti i to ne samo u posebnoj službi koju zauzima u svetoj liturgiji, nego i u samom zajedništvu vjernika-zboraša koji čine važan živi krug (zbor) Crkve unutar župne zajednice i time doprinose razvoju crkvenosti uopće. U crkvenom zboru sve proistječe i izvire iz vjere u utjelovljenu Riječ i njezinom nasljedovanju koje se onda ostvaruje i pjesmom.

I naš Župni zbor ima posebnu službu njegovati  tradicionalnu crkvenu glazbenu baštinu, ponajprije crkvene popijevke, gregorijanski koral i polifoniju, te upravo time svjedočiti na poseban način trajni kontinuitet i identitet Crkve baštinjen stoljećima, ali i uvijek aktualan Kristov poziv svakom čovjeku i vremenu. Zato je zbor kao djelatni sudionik  liturgije pozvan svojom pjesmom obgrliti cijelu župnu zajednicu, sve prisutne u liturgiji te tako svakoga uvesti do praga misterija koji se u liturgiji slavi. Zbor trenutno broji 40-ak članova, kojem je orguljaš i voditelj Saša Zebec. Sudjelovali smo na brojnim liturgijskim slavljima izvan naše župe, koncertima, susretu zborova Vugrovečko-sesvetskog dekanata u Sesvetskim Selima svake godine a posebno smo radosni što već tradicionalno,10.studenog, sa cijelom župom, možemo pjevati i moliti u našoj katedrali u čast bl. Alojziju Stepincu. Svake godine prije polnoćke održavamo tradicionalni koncert kojim župnu zajednicu uvodimo u božićna otajstva. Pred nama je i dalje dosta rada ,odricanja, molitve i pjesme. Njegujući crkveno zajedništvo, želimo i dalje radosno svjedočiti kršćansku ljubav i služiti Bogu u liturgiji.

Pozivamo naše župljane koji se osjećaju spremni svojim glasom doprinijeti zvuku svete pjesme, neka dođu na probe svakog četvrtka u 21 sat u vjeronaučnu dvoranu  ili na župnu misu nedjeljom u 11 sati.

Svete je napjeve veličalo i Sveto Pismo i crkveni oci, a u novije su doba rimski biskupi, počevši od sv.Pia X. potanje označili služeću ulogu svete glazbe u Gospodnjoj službi. Sveta glazba je upravo sastavni dio  bogoslužja pa nam koncilska pastoralna konstitucija Sacrosanctum Concilium tumači da “liturgijski čin poprima plemenitiji oblik kad se Božja služba svečano obavlja s pjevanjem, kod koje sudjeluju sveti službenici, a narod djelatno sudjeluje.” (čl.113). Ukratko, svojstvena djelatna uloga crkvene glazbe je: ona mora biti potpora molitve, izraz Kristova misterija, urešena svetošću i dobrim oblikom, odgovarati duhu liturgijskog čina i upravljati pozornost i osjećaj  svetom činu koji se vrši. (usp.Liturgicae instaurationes). Gregorijansko pjevanje Crkva smatra vlastitim rimskoj liturgiji, a druge se vrste glazbe, osobito polifonija, nikako ne isključuju iz bogoslužja. Posebna se pak pozornost pridaje pučkom pjevanju: “Neka se brižljivo njeguje pučko pjevanje,da glasovi vjernika mogu odzvanjati u svetim liturgijskim činima.” (SC,čl.118.)                                                       

Saša Zebec

ISPOVIJED ISPOVIJED - svakog dana prije večernje Sv. Mise
*** svakog dana prije večernje Sv. Mise

 

UPIS SV. MISA

*** uredovno vrijeme

*** nakon večernje Sv. Mise