Raspored bogoslužja od 22. listopada do 5. studenoga 2023.

  XXIX. NEDJELJA KROZ GODINU 
NED22.10.’23.DVADESET I DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU MISIJSKA NEDJELJA Podajte caru carevo, a Bogu Božje.            7.30 9.00 11.00 18.30† ob. Katavić i Knežević † Darinka i Franjo Gregorić • PRO POPULO  † Marta Marija Huklek
PON23.10.’23.SVAGDAN  Sv. Ivan Kapistranski, franjevac, prez.  18.30† Mara i Marko Kelava
UTO24.10.’23.SVAGDAN  18.30† Dragutin i Barica Findri, Božo Stipić i ob; Ivan, Ana i Šimun Perjanec; Vinko Knez, Branko Glogovec i Davorka Leščić, Stanko i Stjepan Gašpar i ob; ob. Vrbanec, ob. Cesar, Petar Krešimir Barun, Renata Ferenčak; Ana, Blaž i Peru Blažević; Jelena i Stipe Matovina, Agata Mamić i Milan Babić i ob; Niko i Dragica Stjepanović; ob. Posezi; Anđa i Ivan Buković; ob. Hubak, ob. Randić Na nakanu; za duše u čistilištu; na nakanu Majci Božjoj; na nakanu
SRI25.10.’23.SVAGDAN18.30† Kata i Jozo Macan i ob; ob. Marjanović
ČET26.10.’23.SVAGDAN18.30† Mirjana i Manda Knežević
PET27.10.’23.  SVAGDAN18.30† Milica Čižić i ob; ob. Laštro, Dragutin Hrastović, Mile i Ljubica Sesar, Mijo i Milka Đumlijan, Bernard i Ivka Matić; Josip i Dragica Hrnjavac; Ivan i Dragica Čujić i ob; ob. Pavić, Luketić i Jelenić, Tomislav i Nada Manojlov i ob; Mario Svaguša; Josip Šutija i Roža; Aleksa i Mara Tikvić Za duše u čistilištu; na čast Srcu Isusovu i Marijinu; na nakanu u čast Sv. Obitelji
SUB28.10.’23.BLAGDAN Sv. Šimun i Juda Tadej, apostoli8.00  † ob. Ćenan i Lovrić  
NED29.10.’23.TRIDESETA NEDJELJA KROZ GODINU Ljubi Gospodina, Boga svojega, i svoga bližnjega kao sebe samoga.7.30 9.00 11.00 18.30Zahvala Majci Božjoj za zdravlje Valentine † Tonka Kraljević • PRO POPULO  † Petar i Ivka Hrgović 
PON30.10.’23.SVAGDAN  18.30† Božica Vujić; Marko Đerek, Marija i Želja
UTO31.10.’23.SVAGDAN  18.30† Sanja Zec; Josip, Ruža i Mladen Šturlić; ob. Aleksić, Kašljević i Čorković; ob. Šimunović, Martinić i Kundađija; Josip Klarić i ob; Anić Šime; Irena Blažičević; zahvalnica ob. Šegota
SRI01.11.’23.SVETKOVINA Svi Sveti9.00 18.30Za sretan i blagoslovljen porod † Marija Zirdum i ob; Anto, Marija i Jure Đapić;
ČET02.11.’23.BLAGDAN SPOMEN SVIH VJERNIH MRTVIH;     DUŠNI  DAN9.00 18.30Na nakanu Svetog Oca † Branko Bardić i ob; Stjepan Čutura; MOLITVA ZA POKOJNE NAŠE ŽUPE
PET03.11.’23.  SVAGDAN Sv. Hubert, prvi biskup Liegea, zaštinik lovaca18.30† Katica Rakoš, Katica Filipović, Slavko Parlov, Ljilja Šekerija, Joso Bjelkanović, Andrija Marić; Ivan, Ana i Šimun Perjanec, Ruža i Anto Ljevar; Tomislav Radoš, Anđa i Jozo Radoš; Petar, Jozo i Ruža Bagarić; Stjepo Martinović; Petar Perić, Anica i Ivan; Katarina Josipović;  Za duše u čistilištu; na čast Srcu Isusovu i Marijinu
SUB04.11.’23.SVAGDAN Sv. Karlo Bromejski, biskup Milana, kardinal8.00   18.00† Ružica Peškar i ob; Mato Orešković i ob; Dragutin Horvatinčić vjenčanje: Storić – Josipović 
NED05.11.’23.TRIDESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU Najveći među vama neka vam bude poslužitelj.         7.30 9.00 11.00 18.30† Dragica Rogina † Aleksa i Mara Tikvić i ob; • PRO POPULO  † ob. Belin i Vukorepa

  

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)