Mjesec: listopad 2023.

  • Raspored bogoslužja od 22. listopada do 5. studenoga 2023.

      XXIX. NEDJELJA KROZ GODINU  NED 22.10.’23. DVADESET I DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU MISIJSKA NEDJELJA Podajte caru carevo, a Bogu Božje.             7.30 9.00 11.00 18.30 † ob. Katavić i […]

  • Spomen na preminule župljanje u protekloj godini

    Spomen na preminule župljane u razdoblju od Svih Svetih 2022. do Svih Svetih 2023.  u četvrtak, 2. studenoga 2023. na misi u 18.30 sati kad Crkva slavi  SPOMEN SVIH VJERNIKA […]

  • Hodočašće bl. Alojziju Stepincu 10. studenoga 2023.

    Hodočašće u Bogoslužni prostor bl. Alojzija Stepinca, 10. studenoga 2023. Tradicionalno župno hodočašće u biti će u petak 10. studenoga 2023. Krunica je u 17.15 sati, a misa u 18 […]