Raspored Bogoslužja od 20. studenoga do 4. prosinca 2022.

K R I S T K R A L J

NED 20.11.’22. ISUS KRIST – KRALJ SVEGA STVORENJA
Isuse, sjeti me se kad dođeš u kraljevstvo svoje!

7.30 † Jelena i Stjepan Bešen
9.00 † Vlasta Vrčak
11.00 • PRO POPULO
18.30 † Branko Fuček i ob;

PON 21.11.’22. SPOMENDAN Prikazanje BDM – Gospa od Zdravlja

18.30 † Dominik Hrga, Zvonko Hucika; zadušnica Đurđa i Gabrijela

UTO 22.11.’22. SPOMENDAN Sv. Cecilija, djevica, mučenica
POZIV SVIM PJEVAČIMA NA SV. MISU TE KASNIJE NA PRIGODNO DRUŽENJE!

18.30 † Marta Marija Huklek, Ivan Kajić i ob; Zora i Ante Peašinović, Franjo i ob. Zelenika, Goran Špoljar, Helena Knez, Anka i Karlo Ćaćić; Dragutin, Adam, Petar, Julika i Mara Jug; Stjepan Novosel i ob; ob. Mandarić, Duje i
Dragana Klepo, Antun Jozić, Božo Mazarekić, ob. Randić i Hubak; Hedviga Zeman Na čast Sv. Obitelji; za sretnu operaciju

SRI 23.11.’22. SVAGDAN

18.30 † Zvonko i Martina Stipković

ČET 24.11.’22. SVAGDAN

18.30 † Ana Tupek; Ignac, Ljuba i Slavko Tupek, Mirko Matić i Iva

PET 25.11.’22. SPOMENDAN Sv. Katarina Aleksandrijska, djevica, mučenica

17.00 vjenčanje: Mario Petanjek – Mirela Šimić
18.30 † Katarina Pucko i ob; Katica i Juraj Potočki, Delfa i Franjo Cvitanović i ob; ob. Žugčić i Pave Špelić, Jakov i Marta Vidović, Kata i Ivan Škrapec, Josip i Mara Benčak; Katica, Stjepan, Ana i Magda Budak, Stipe Miljak, Ivanka Sesar i ob; Josip Sojka, Slavica Šikić i ob; Stipo i Jelena Matovina, Agata Mamić, Kata i Slavko Razum i ob; Katarina Josipović, Kata i Jozo Nikolić, Kata i Bartol Barišić, Ivan Mršić, Kata Ešegović, Manda i Pavao Gašparović, Kata Perić, Marica Lacković i ob. Rakitničan; Pava i Pero Mišić i ob; ob. Gojević Zrnić i Blažić Za duše u čistilištu, na nakanu, na nakanu Katarine Matić, zahvala

SUB 26.11.’22. SVAGDAN

8.00 † Monika i Franjo Smrekar

NED 27.11.’22. PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA
Bdijte da budete pripravni!

7.30 † Mato i Iva Ćurić i ob;
9.00 † Franjo i Delfa Cvitanović i ob;
11.00 • PRO POPULO (PREDSTAVLJANJE KRIZMANIKA)
18.30 † Verica Zetaić, ob. Zetaić i Hržić (PRED. KRIZ.)

PON 28.11.’22. SVAGDAN

6.00 † Pero i Zorka Ćurić
18.30 † ob. Denac

UTO 29.11.’22. SVAGDAN

6.00
18.30 † Mijo Lilovac, Rafael Džaja i ob. Šimunac;
Anđa i Pejo Matić, Ana Vugrin i ob; Anka i
Karlo Ćaćić

SRI 30.11.’22. BLAGDAN Sv. Andrija, apostol

6.00 † Pero i Zorka Ćurić
18.30 † Ivan Horvat i ob;

ČET 01.12.’22. SVAGDAN

6.00 † Mato Ćurković
18.30 † Franjo i Ruža Pukšec

PET 02.12.’22. SVAGDAN

6.00 † ob. Škegro i Crnković; Stjepan Čutura
18.30 † Petar Krešimir Barun, Franjo i Pero Opačak; Janko, Zlata i Franjo Bolčević; Josip Blažeković i ob; Franjo Cvitanović i ob; Barbara i Ivan Skočak i ob; Franjo Prša i ob; Tera Arić, Verona i Anto Lipovac, ob. Jurenec i Lipovac, Vesan Biklić-Perić

SUB 03.12.’22. SPOMENDAN Sv. Franjo Ksaverski, red. DI, prezbiter

8.00 † Bartol Kovač
12.00 krštenje: Luka Vrđuka

NED 04.12.’22. DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA
Obratite se! Približilo se kraljevstvo nebesko!

7.30 † Josip Hegedić
9.00 † Zdravko Babić i ob.
11.00 • PRO POPULO
12.00 krštenje: Petar Krznar, Niko Josip Bagić
18.30 † Danica Milković

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *