Qui cantat, bis orat ( tko pjeva, dvostruko moli) još je davno rekao sveti Augustin.

 

   Pjesma uvijek označava svečanost, a kako u čovjekovom susretu s Bogom,darom Duha Svetoga, govor prelazi u pjesmu, i u našoj župi glazba zauzima važno mjesto.

"Glazbena je baština opće Crkve blago neprocjenjive vrijednosti jer se ističe između ostalih izraza umjetnosti posebno time što sveto pjevanje, združeno s riječima, tvori potrebit i sastavni dio svečane liturgije", uči nas Drugi vatikanski sabor.Svete je napjeve veličalo i Sveto Pismo i crkveni oci, a u novije su doba rimski biskupi počevši od sv. Pija X. potanje označili služeću ulogu svete glazbe u Gospodnjoj službi.Sveta glazba je upravo sastavni dio bogoslužja pa nam koncilska pastoralna konstitucija Sacrosanctum Concilium tumači da "liturgijski čin poprima plemenitiji oblik kad se Božja služba svečano obavlja s pjevanjem,kod koje sudjeluju sveti službenici,a narod djelatno sudjeluje" (čl.113).

 

Možemo ukratko sažeti svojstvenu djelatnu ulogu crkvene glazbe: ona mora biti potpora molitve, izraz Kristova misterija, urešena svetošću i dobrim oblikom, odgovarati duhu liturgijskog čina i upravljati pozornost i osjećaj svetom činu koji se vrši (usp.Liturgicae instaurationes).

Crkva smatra gregorijansko pjevanje vlastitim rimskoj liturgiji, a druge se vrste glazbe, osobito polifonija, nikako ne isključuju iz bogoslužja.

Posebna se pozornost ističe pridaje pučkom vjerskom pjevanju: "Neka se brižljivo njeguje pučko vjersko pjevanje, da glasovi vjernika mogu odzvanjati u svetim liturgijskim činima" (SC čl.118).

Uz pjevanje osobita je pak važnost i sviranja, ponajviše orgulja jer: "U latinskoj Crkvi treba uvelike cijeniti orgulje sa sviralama kao tradicionalno glazbalo kojega zvuk može crkvenim obredima dodati divan sjaj te srce veoma uzdići k  Bogu i nebeskim stvarima" (SC, čl.120 te Instructio Musicam sacram).

   Uloga zbora u svakoj župnoj zajednici je od neprocjenjive vrijednosti i to ne samo u posebnoj službi koju zauzima u svetoj liturgiji, nego i u samom zajedništvu vjernika-zboraša koji čine važan živi krug (zbor) Crkve unutar župne zajednice i time doprinose razvoju crkvenosti uopće.U crkvenom zboru sve proistječe i izvire iz vjere u utjelovljenu Riječ i njezinom nasljedovanju koje se onda ostvaruje i pjesmom.

I naš Župni zbor ima posebnu službu njegovati tradicionalnu crkvenu glazbenu baštinu,ponajprije crkvene popijevke, gergorijanski koral i polifoniju i upravo time na poseban način svjedočiti trajni kontinuitet i identitet Crkve baštinjen stoljećima, ali i uvijek aktualan Kristov poziv svakom čovjeku i vremenu.Zato je i kao djelatni sudionik liturgije pozvan svojom pjesmom obgrliti cijelu župnu zajednicu, sve prisutne u liturgiji te tako svakoga uvesti na prag misterija koji se slavi.

Naš zbor ima trenutno 40-ak članova kojim ravna maestra Jelena Valković, a orguljaš je Saša Zebec. Sudjelovali smo na brojnim litugijskim slavljima izvan naše župe, na koncertima, a posebno smo radosni što već tradicionalno,10. studenog, sa cijelom župom možemo pjevati i moliti u našoj katedrali u čast bl.Alojziju Stepincu. Svake godine prije polnoćke održavamo tradicionalni koncert kojim se zajedno sa cijelom našom župnom Crkvom pripremamo za božićna otajstva.Pred nama je i dalje dosta rada, odricanja i molitvi, ali njegujući zajedništvo, radosno svjedočimo kršćansku ljubav glasom koji nam je Gospodin podario.

   Pozivamo sve koji se osjećaju spremnim svojim glasom doprinijeti zvuku svete pjesme, neka dođu na naše probe svakog četvrtka u 20 sati, i na župnu misu u 11 sati.

Preporučamo se u molitve, a Dobri Pastir neka nas prati u zajedništvu,pjesmi i vjeri.

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!