Nadbiskupijski duhovni stol Zagrebačke nadbiskupije dopisom je od 17. listopada 2016. potvrdio na pet godina predložene članove Župnog pastoralnog vijeća naše župe:

ĆURČIĆ čs. Matija, BAĆAK Ivica, BRNČIĆ MIMICA Daria, BUCIĆ Nenad, BUČANAC Majda, CULEJ Silvio, ČAČIJA Marija,ČUJIĆ Anđa, ČUTURA Draženka, ČUTURA Ivan, ĐEKIĆ Elizabeta, ĐEKIĆ Robert, FOTAK Josipa, KELAVA Nikolina, KOS GRABAR Josip,    KRANŽELIĆ Dragutin, MARIĆ Ante, PINTARIĆ Božica, SALOPEK Marija, SKOČAK Stjepan, SOSA MEŠTROVIĆ Ines,                    ŠKEGRO Vesna, TOMLJENOVIĆ Mara, VLAHOVIČEK Marijan, ZEBEC Saša.

 ''Želimo i molimo da rad Pastoralnog vijeća resi zajednička briga za dobro Crkve, otvorenost evanđeoskom duhu, potpuno prihvaćanje nauka i discipline Crkve, neprestano nastojanje oko rasta u crkvenom i misionarskom duhu, te suradnja i sudjelovanje svih župljana u aktivnostima župne zajednice, kako bi nova evangelizacija što više prožimala vjernički život i djelovanje. Na članove vijeća i na svu župnu zajednicu zazivamo blagoslov Božji i zagovor Marije, Majke Crkve. ''                   ( Iz pisma Nadbiskupijskog duhovnog stola.)

DMC Firewall is a Joomla Security extension!