Iz pastirskog pisma kardinala Bozanića u povodu prvoga zasjedanja Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije 

Kardinal je pozvao sve vjernike da se ponajprije molitvom uključe u sinodska zasjedanja, te da sudjeluju u euharistijskom slavlju otvorenja Sinode koje će se održati na svetkovinu Bezgrješnoga začeća Blažene Djevice Marije, u četvrtak, 8. prosinca ove godine, s početkom u 18 sati u zagrebačkoj katedrali. Pozvao je i sve župne, redovničke i druge zajednice da se u petak, 9. prosinca, u večernjim satima, okupe na klanjanje pred Presvetim oltarskim sakramentom moleći za uspjeh zasjedanja Sinode.

 

 

            Kardinal ističe kako je Sinoda izniman i radostan događaj, kojega upravo mi imamo priliku slaviti nakon više od devedeset godina od Prve sinode naše Nadbiskupije, koja je održana 1925. godine.  Sinodu smo stavili pod geslo: Hodimo u novosti života. Tu nam je novost Gospodin darovao svojim utjelovljenjem i svojom uskrsnom pobjedom nad smrću. Mi smo dionici toga otajstva. I ovoga se došašća vraćamo na vrelo te snage, ponovno započinjući pogleda uprta u Krista, u završetak  prolaznoga, ali  u sigurnosti  da  je Gospodin s  nama  do svršetka svijeta – naglašava Kardinal.  Napominje kako u ovome došašću ulazimo u poseban susret s našim Gospodinom, te ga molimo da nam pokaže svoju prisutnost, da nam objavi svoje lice i očituje istinu o nama kao njegovoj Crkvi. Molimo ga da nas obraduje pokazujući tolike darove koji žive i koji rastu u krilu Crkve zagrebačke. Još ga snažnije molimo da nas svojim Duhom drži budnima u ljubavi i da nas jača na putu obraćenja.

 

2. SINODA ZAGREBAČKE NADBISKUPIJE   (5)

Odlukom našega nadbiskupa molitvu za Sinodu molit će mo u svakoj Misi

u Došašću poslije pričesti. Izrežite ovaj list i nosite sa sobom kako bi zajedno molili za dobre duhovne darove 2. sinode Zagrebačke nadbiskupije..

 

Molitva za Sinodu

Bože, svemogući i dobri Oče!

Ti si nas u Kristu izabrao prije vjekova,

da bismo bili tvoj sveti narod.

Otvori nam srce nadi i milosti Sinode

kao tvojemu pozivu  na obnavljanje zajedničkoga doma

naše svete Zagrebačke Crkve,

da u svijetu bude vidljivi znak tvoje ljubavi

koja prihvaća, oprašta i spašava.

 

Gospodine Isuse, Dobri pastiru!

Ti vodiš Crkvu na životne pašnjake.

Daj da zajednički dijelimo radosni napor Sinode,

kao put novoga navještaja Radosne vijesti.

Daj da u vjerničkim zajednicama poraste glad

za tvojom riječju i da je svjedoče životom,

preobražavajući svijet na sliku tvoga Kraljevstva.

 

Duše Sveti, dare Ljubavi!

Poslan si od Oca i Sina, da bi nas vodio prema zreloj vjeri.

U srcima svih vjernika, pobudi iskrenu želju za solidarnošću,

kako bi Sinoda bila djelatan odgovor na očekivanja ljudi.

Podari nam snagu svjedočenja;

budi zalog našega jedinstva,

izvor utjehe i nade te sigurnost prepoznavanja istine!

 

Blažena Djevice Marijo, Majko Crkve!

U zajedništvu sa svetima

koji su nosili Evanđelje u hrvatskoj Domovini,

prati naše korake,

da bismo zajedno živjeli događaj Sinode

kao dar nove Pedesetnice

kako bi svaka kršćanska zajednica

postala kvascem čovječnijega društva.

Po Kristu Gospodinu našemu.

Amen.                                                       (www.zg-nadbiskupija.hr)

 

2. SINODA ZAGREBAČKE NADBISKUPIJE   (4)

 

  Logo Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije u osnovi je kružnog oblika i plave boje, koja je ujedno i boja Zagrebačke nadbiskupije. Oblikom se željelo naglasiti više stvari. Sve točke kružnice jednako su udaljene od njezinog središta. Tako su svi članovi Crkve, a ovdje se posebno misli na članove Zagrebačke Crkve, po ponudi spasenja, jednako blizu njezinom središtu – Isusu Kristu.

            Iako je krug po sebi zatvorena cjelina, logo Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije nije u potpunosti zatvoren kružnicom, već je na dva mjesta otvoren, što simbolizira otvorenost Crkve prema svim ljudima, bili oni njezini članovi ili ne. Središnji dio loga zauzima stilizirano slovo S koje izlazi iz granica kruga te se dalje širi u plohu.

            Slovo S šire je i naglašenije od ostatka riječi "sinoda", te se može shvatiti kao dio puta kojim nam je zajedno proći kroz sva događanja koja su na bilo koji način vezana uz Drugu sinodu Zagrebačke nadbiskupije.

Etimološki, riječ sinoda potječe iz grčkog jezika i njezino je doslovno značenje upravo zajednički put (syndos). Tako shvaćena, Sinoda, iako ju crkveno pravo definira kao "skupštinu izabranih svećenika i drugih vjernika partikularne Crkve koji pomažu dijecezanskom biskupu na dobrobit sve biskupijske zajednice" (Zakonik kanonskoga prava, kan. 460), prije svega postaje zajednički hod svih članova pojedine partikularne Crkve.

            S lijeve strane slova S nalazi se arapska brojka 2 koja u cjelini s ostatkom loga želi poručiti da se radi o Drugoj sinodi Zagrebačke nadbiskupije, a koja se održava više od 80 godina nakon Prve sinode (1925.).

            U logo su uklopljeni i elementi biskupskog grba zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića, pa se na taj način Sinoda vremenski smješta u razdoblje njegovog upravljanja Zagrebačkom nadbiskupijom.

Golubica predstavlja Duha Svetoga, Božju životvornu snagu, a zvijezda Mariju, "sliku i početak Crkve, kakva ima biti u budućnosti koja svijetli putujućem Božjem narodu kao znak pouzdane nade i utjehe" (Lumen gentium, 68).

Logo Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije izradio je Mladen Škvorc, svećenik Zagrebačke nadbiskupije.                           (www.zg-nadbiskupija.hr)

 

Gospodin govori: Ja znam svoje naume koje s vama namjeravam – naume mira a ne nesreće: zazivat ćete me, i ja ću vas uslišati i sabrat ću vas iz svih naroda. Jr 29, 11.12.14

2. SINODA ZAGREBAČKE NADBISKUPIJE  (3)

U Zagrebačkoj (nad)biskupiji tijekom devetsto dvadeset godina njezinoga postojanja održano je trideset biskupijskih sinoda. Posljednja, koja je ujedno bila prva nadbiskupijska sinoda, održana je 1925. godine, za nadbiskupa dr. Antuna Bauera. Nadbiskupijska sinoda iz 1925. godine utvrdila je vjeru i stegu Zagrebačke nadbiskupije. Crkva zagrebačka tom je sinodom odgovorila na izazove vremena ujednačenjem pastoralnoga rada i programa. Plodovi Sinode očituju se u uređenju i izgradnji sjemeništa, odgoju i organiziranju katoličkoga života mladeži, otklonu od dnevne i stranačke politike, u liturgijskome pokretu, bogatoj izdavačkoj djelatnosti, Katoličkoj akciji, Caritasu, u raznim vrstama apostolata i u osjetljivosti za socijalna pitanja, u programu »Socijalnih tjedana«. Ti su plodovi dozrijevali ne samo tijekom nadbiskupske službe Antuna Bauera, nego i za njegovih nasljednika, sve do današnjih dana. 

Razdoblje između dviju nadbiskupijskih sinoda obilježeno je petoricom uzornih pastira Zagrebačke nadbiskupije: Antunom Bauerom (1914.-1937.), Alojzijem Stepincem (1937.-1960.), Franjom Šeperom (1960.-1968.), Franjom Kuharićem (1970.-1997.) i Josipom Bozanićem (1997.-). 

Izuzev prvoga, ostala četvorica uvršteni su u zbor kardinala Svete Rimske Crkve. Nadbiskup Alojzije Stepinac proglašen je blaženim 1998., a 11. ožujka 2012. nadbiskup Josip Bozanićnajavio je pokretanje kanonskoga postupka o životu i kršćanskim krjepostima nadbiskupa Franje Kuharića.

U razdoblju između dviju nadbiskupijskih sinoda na sveopćemu društvenom i crkvenom planu odigrali su se značajni događaji koji su utjecali i na život Zagrebačke Crkve. Na društvenome planu valja ponajprije spomenuti Drugi svjetski rat i polustoljetno razdoblje komunističke vladavine te osamostaljenje Hrvatske i Domovinski rat sa svim njihovim posljedicama, dok je na crkvenome planu od osobita značaja Drugi vatikanski koncil koji je osuvremenio Crkvu i prilagodio ju današnjim potrebama ljudi. Ti su događaji stoga međašni i u promatranju povijesti Zagrebačke nadbiskupije tijekom 20. stoljeća...                                          više o Sinodi na www.zg-nadbiskupija.hr

 

 

2. SINODA ZAGREBAČKE NADBISKUPIJE   (2)


Druga sinoda Zagrebačke nadbiskupije najavljena je 10. veljače 2002., na blagdan blaženog kardinala Alojzija Stepinca. Nadbiskup Josip Bozanić je tom prigodom izrazio želju da upravo Sinoda bude mogućnost preko koje bi se obnovila mjesna Crkva te bi se odgovorilo na potrebu novog svjetla Duha Svetoga.

            Cilj sinode, kako navodi Nadbiskup, pomoć je dijecezanskom biskupu u vođenju zajednice vjernika. Taj cilj određuje posebnu ulogu koju na sinodi imaju prezbiteri, kao "mudri suradnici biskupskog reda". No, na sinodu su pozvani i predstavnici redovništva te Kristovih vjernika laika, što predstavlja posebnu vrst odgovornosti koja pripada svim vjernicima u izgradnji Tijela Kristova. Zajedništvo i poslanje, kao nerazdvojivi vidovi istog cilja pastoralnog djelovanja Crkve, čine dobrobit sve biskupijske zajednice i oni su označeni kao posljednji ciljevi sinode. Zadaća je sinode podupirati dinamizam svih crkvenih snaga pod vodstvom pastira. Sinoda, dakle, očituje, gradi i ostvaruje zajedništvo u biskupiji.

            Svrha Zagrebačke sinode je pastoralne naravi. Ona želi potaknuti razradu postavki pastoralnog nastojanja i animirati nadbiskupijsku zajednicu za ujednačeno pastoralno djelovanje. Sinoda nas treba pripremiti za zajedničke pastoralne planove i programe. Geslo Sinode "Hodimo u novosti života" upravo želi potaknuti na dinamizam zajedničkog hoda cijele Zagrebačke Crkve što izvorno i znači  grčka riječ  "synodos" (doći zajedno, biti zajedno na putu).

više o Sinodi na www.zg-nadbiskupija.hr

PISMO KARDINALA JOSIPA BOZANIĆA O POČETKU 2. SINODE ZAGREBAČKE NADBISKUPIJE (1)                                       

Već je prošlo više od devedeset godina od Prve sinode Zagrebačke nadbiskupije. Radostan sam što nakon višegodišnjih priprava, mogu najaviti početak sinodskih zasjedanja Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije. Kada sam na blagdan blaženoga Alojzija Stepinca, 10. veljače 2002. godine, najavio Sinodu, zajedno smo pošli na put koji sada promatramo sa zahvalnošću, jer se tijekom pretpripremnoga i pripremnoga razdoblja očitovala ne samo živost naše Nadbiskupije, nego nam je Gospodin darovao snagu svoga Duha i zauzetost vjernika da smo tijekom proteklih godina, pod okriljem pripreme Sinode, mogli pokrenuti uistinu lijepe inicijative i ostvariti hvale vrijedne pastoralne pomake. U tom je razdoblju nastao Radni dokument (Instrumentum laboris) Sinode, kao temeljni tekst za sinodske rasprave. Euharistijskim slavljem u zagrebačkoj prvostolnici na svetkovinu Bezgrješnoga začeća Blažene Djevice Marije, 8. prosinca 2016. godine, bit će otvoreno zasjedanje Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije. Na taj ćemo način iz Svete godine milosrđa ući u godinu Sinode. Osim toga, pozivam ponajprije župne zajednice, ali i svakoga pojedinog vjernika i vjernicu, da nakane vezane uz održavanje Sinode uključe u svoje molitve. Neka se u raznim prigodama moli Molitva za Sinodu. Od 1. do 4. nedjelje došašća neka se na svim misama s narodom poslije Popričesne molitve moli Molitva za Sinodu. Također je važno da vjernici nauče pjevati Himan Sinode i da ga pjevaju u raznim prigodama. Prvo zasjedanje Sinode bit će u petak i u subotu, 9. i 10. prosinca 2016. godine u našemu Nadbiskupijskom pastoralnom institutu u Zagrebu. Pred članovima Sinode najprije će se naći tema navještaja Božje riječi, evangelizacije, kateheze i vjeronauka, življenja Radosne vijesti i Objave. Sljedeće godine uslijedit će ostala zasjedanja, s ciljem da se početkom 2018. zaključi rad Sinode i objave njezini zaključci. Sinodu želimo živjeti kao novi zamah Duha, kao obnavljanje i jačanje blizine svih nas vjernika u domu naše Nadbiskupije. Vidimo potrebe u našim životima, potrebe što ih donose nove društvene okolnosti, ali u svemu je najpotrebnija naša privrženost Bogu i naše crkveno zajedništvo. Iako će se zasjedanja i sinodske rasprave odvijati u sinodskoj dvorani, događaj Sinode je puno širi od samih zasjedanja i u njega su na razne načine uključeni svi vjernici. Zato je važna povezanost u molitvi, u susretima, praćenju događanja i raspravama koje će voditi prema dobru i prema duhovnoj obnovi naše Nadbiskupije.

 U zajedništvu vjere, nade i ljubavi, pozdravlja vas nadbiskup kardinal Josip Bozanić

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd