U P I S  M I S N I H  N A K A N A

Misne nakane se upisuju u uredovno vrijeme! Počinjemo s upisom u ponedjeljak 30.

studenog! Pravilo je: jedna nakana – jedna misa, a u toj nakani može se moliti za više osoba

ili za cijelu obitelj. Mise na kolektivne nakane odobreno je slaviti utorkom i petkom.

Lijepa praksa s kojom iskazujemo obzirnost jedni prema drugima je da svaka obitelj može

upisa samo DVIJE nakane. Unaprijed vam hvala, što će te kod upisivanja i ovoga puta

pokazati strpljivost, imajući razumijevanja i za nakane drugih.

„Pokušajmo pri upisu misnih nakana biti što jednostavniji, sa što manje nabrajanja imena. Dragi

Bog će poimence znati ako se nakana prikaže za sve pokojne iz obitelji. Kod nekih vjernika je do sada

bila praksa da su znali poimence nabrajati sva imena kojih su se god sjetili iz pojedine obitelji.

Ponavljam, dovoljno je spomenuti da slavimo misu za sve pokojne iz te određene obitelji. Imajte

razumijevanja za ove sugestije... Imajte vjeru da Bog zna sve vaše pokojnike i vaše nakane i da će ih

uslišiti. Možda koji puta vaš termin za sv. Misu bude popunjen, tada prihvatite da se sv. misa na vašu

nakanu slavi koji drugi dan ili utorkom ili petkom. Nedjeljom u 11.00 redovito se sv. Misa prikazuje i

moli se za sve žive i mrtve župljane, tzv. ŽUPNA MISA i tada nema pojedinačnih nakana. Misna

naknada je u vrijednosti 50 kn. Ako netko ne može platiti tada je gratis!!“