NED
 
 
12. 1. '20.
 
 
KRŠTENJE GOSPODINOVO Odmah nakon krštenja ugleda Isus Duha Božjega gdje se spušta na nj. 
  7.30
9.00
11.00
18.30
† Tomislav Radoš
† Mate Mataš
• PRO POPULO
 
† ob. Filipić i Ivanuš 

 

PON
13. 1. '20.
SVAGDAN
Sv. Hilarije, bis. i crkveni nauč.
 
18.30 
† Marija Fadljević

 

 
 
UTO
 
 
14. 1. '20.
 
 
SVAGDAN
 
18.30
† Stipe Teklić, Luka i Zorka, ob. Zemunik; Toma i ob. Filipović Matanović, Marinko Šaravanja; Zdravko Babić, Damir Ozimec i Ruža Petak, Zora i Ivan Mikulić, Anđa i Marko Mikulić, Ivan Sunko, ob. Ćurić, Danica Marijan, ob. Bagić, Alojzije Mikuš, Ana i Franjo Mertić, Vladimir Kuharić, Vinko Delač i ob; Jovo Đukić, ob. Penava, Mate Drašković

 

SRI
15. 1. '20.
SVAGDAN
Sv. Anastazija (Stošija), djevica i mučenica 
18.30
†Ivo Smekal, na čast Sv. Josipa
GODIŠNJICA OSNUTKA ŽUPE

 

ČET
16. 1. '20.
SVAGDAN
18.30
† Drago Marjanović 

 

 
PET
 
17. 1. '20.
Svagdan
Sv. Antun Pustinjak (opat)
18.30
 
 
† Slavko Baričević i ob; Stipanka Teklić, Katica Vlahek, Marko Kelava i ob; Josip Majcen, Ksenija Žulj, Mila i Ilija Lovrić, ob. Cikoja i Sesar; Rudolf Cipek, Mate i Delfa Cvitanović, Vlado i Marija Neduhal, Kata i Pavle Pavić, Krešo i Mara Jug, Josip i Slavica Sojka Na nakanu, zahvala za sretan porod Ivane; za duše u čistilištu

 

SUB
18. 1. '20.
SVAGDAN 
Sv. Margareta Ugarska, princeza, redovnica
8.00
12.00
† Ljubica Marić i ob;
krštenje: Magdalena Mara Radoš

 

NED
19. 1. '20.
 
 
DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU
Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijehe svijeta! 
  7.30
9.00
11.00
18.30
† Jozo i Luca Šarčević
† Vladimir Veža i ob.
• PRO POPULO
† Marica Ćutić i ob. 
 

 

 

Our website is protected by DMC Firewall!