PASTORALNE AKTIVNOSTI

Kroz ljetno vrijeme u dogovoru sa voditeljima.

o  MOLITVA KRUNICE – svakog dana prije večernje Sv. Mise 

o  ISPOVIJED – svakog dana prije Sv. Mise 

o  MOLITVENA ZAJEDNICA MILOSRDNOM ISUSU – ponedjeljak u 19.00 sati 

o  POBOŽNOST SV. ANTUNU – utorak nakon večernje Sv. Mise u našoj crkvi! 

o  SUSRET MADIH – utorak u 20.30 sati 

o  SUSRET ČITAČA – treći utorak u mjesecu nakon Sv. Mise 

o  MOLITVA PETRU BARBARIĆU – srijeda u 19.00 sati 

o  TRIBINA ZA STUDENTE I RADNIČKU MLADEŽ - druga srijeda u mj. u 20.30 sati 

o  EUHARISTIJSKO KLANJANJE - četvrtak u 19.00 sati 

o  KATEHEZA ZA SEDMAŠE – četvrtak u 19.15 sati 

o  ZBOR MLADIH – četvrtak 20.30 sati; nedjelja u 17.45 sati

 o  MJEŠOVITI ZBOR – četvrtak u 21.00 sati                              

 o  MINISTRANTI – subota u 9.00 sati 

o  KREATIVNA RADIONICA – subotom u 10.00 sati                         

o  Dječji zbor – subotom u 11.00 sati 

o  DRAMSKA, NOVINARSKA GRUPA KRIZMANIKA – subotom u 16.00 sati

o  zajednica cenakol – nedjelja u 15.00 sati 

o  MOLITVENA ZAJEDNICA OBNOVE U DUHU – nedjeljom poslije večernje mise 

o  MOLITVA BL. ALOJZIJU STEPINCU – 10. u mjesecu prije večernje mise 

OBITELJSKI DAR – Poticaj da se daruje za crkvene potrebe!

Zahvaljujem svima koji daruju za potrebe Crkve! Svaki dar je od velike pomoć i Bogu je drag!

Katolički tisak: Glas koncila,Mali koncil – MAK, Kana, Živo vrelo i 

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!