Druga nedjelja došašća, 4. prosinca 2022.

DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA

Mt 3, 1-12
Obratite se! Približilo se kraljevstvo nebesko!
Čitanje svetog Evanđelja po Mateju


U one dane pojavi se Ivan Krstitelj propovijedajući u Judejskoj pustinji: »Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!« Ovo je uistinu onaj o kom proreče Izaija prorok: Glas viče u pustinji:
Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!
Ivan je imao odjeću od devine dlake i kožnat pojas oko bokova; hranom mu bijahu skakavci i divlji med. Grnuo k njemu Jeruzalem, sva Judeja i sva okolica jordanska. Primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu ispovijedajući svoje grijehe. …

Riječ Gospodnja!

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *