Raspored bogosluža od 21. do 28. veljače 2021.

PRVA KORIZMENA NEDJELJA NED 21.02.’21. PRVA KORIZMENA

NEDJELJA Iskušavao ga Sotona, a anđeli mu služahu.

7.30 † Branko i Ivan Žganec Jelić
9.00 † Dinko Sučić
10.00 † Branko i Ivan Žganec Jelić
11.00 • PRO POPULO
17.30 Na nakanu za obitelj
18.30 † Milica Posavec; Barbara i Jakob Bertić

PON 22.02.’21. BLAGDAN Katedra Sv. Petra

18.30 † ob. Putak i Vuković

UTO 23.02.’21. SVAGDAN 18.00 KRIŽNI PUT


18.30 † Andrija Bubnjar, Ivan i Ana Ćavar; ob.
Juričić; Zora i Adam Radoš i ob; Modriš
Dragica; Marija Bohaček i ob; Irena Blažević;
Marija Denić; Ruža i Stipe Tečić; Margita Nađ
i ob; Mirko i Mila Vuković i ob; Mara Luketić;
Marko Pavić; Anto Bijelonjić; Manda, Božo,
Ivan i Mara Sušac; Mara, Ante, Jure, Veselko i
Janja Prusina; Marica Gojević; Anika i Ivan
Kurevija; Anto i Ivan Tirić; Dragutin Sigurin,
Stjepan Perko; na nakanu Josipa; zahvalnica za
zdravlje ob. Marijanovća;

SRI 24.02.’21. SVAGDAN

18.30 † Mato i Marija Vlahoviček, Mato Orešković i ob; ob. Horvat i Peška;


ČET 25.02.’21. SVAGDAN

18.30 † Josip i Marija Režabek

PET 26.02.’21. SVAGDAN 18.00 KRIŽNI PUT


18.30 † Drago i Nada Kranželić i ob; ob. Ivoš, Katica
Štefinovec, Đuro Šulekić i ob; Ante i Mara
Đapić; Jure i Mara Đapić; Ivan Gaši; Krešo Jug
i ob; Matija i Mijo Knežević i ob; Mara
Luketić; Marko Pavić, Milan Cizarle;
Vjekoslav Rod; Marijan Cipek; Pave Špelić;
Ilija Rimac; Tomislav Kovač, Ivan Leko; za
zdravlje Stipe Stipić; za zdravlje ob. Čurak;
Na čast sv. Josipu za blaženu smrt;

SUB 27.02.’21. SVAGDAN

8.00 † Pave i ob. Bandić
11.00 krštenje: Nikola Knez

NED 28.02.’21. DRUGA KORIZMENA

NEDJELJA Ovo je Sin moj Ljubljeni! Slušajte ga!
7.30 † Klara i Marko Puškarić
9.00 † Aleksa i Mara Tikvić
10.00 † Petar Barišić, Josip Vrđuka
11.00 • PRO POPULO
17.30 † Dragica i Marko Novosel; Darinka Vazdar
18.30 † Višnja Hranjec i ob. Pižir

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *